Onze missie

Het doel van onze stichting is door middel van donaties, sponsors en subsidies kinderen op bijstandsniveau of in een andere lastige thuissituatie, af en toe een uitje en/of vakantie geheel kosteloos te verzorgen. Het betreft kinderen van 6 t/m 16 jaar. Deze kinderen leven op of onder de armoedegrens en hebben daarom zelden tot nooit gelegenheid voor een leuk uitje. Ook kinderen, waarvan de ouders of een ander gezinslid ziek is, waardoor er weinig mogelijkheden voor ontspanning zijn, komen hiervoor in aanmerking. Doordat er armoede en/of andere situaties heersen binnen de gezinnen komen daar ook weer emotionele problemen uit voort. Om de kinderen te ontlasten uit de thuissituatie, hebben wij moeders uit Leiden Noord deze stichting opgericht.

Ieder kind heeft recht op een zorgeloze jeugd, helaas kunnen wij dit niet voor hen realiseren, wel kunnen we even een onbezorgde tijd bezorgen door de kinderen geheel kosteloos mee te nemen naar een pretpark en/of door ze een weekje vakantie aan te bieden. Hierdoor kunnen zij zich even losmaken van de thuissituatie en de financiële/emotionele problemen, die deze situaties met zich mee brengen.

Natuurlijk kunnen wij dit allemaal niet mogelijk maken zonder hulp van sponsors en donateurs! Wilt u ons helpen onze projecten te realiseren? Iedere donatie is meer dan welkom! U kunt dit doen op:

NL 83 ABNA 0414326806 ten name van Stichting JW Leiden

“Het is ontroerend om te zien hoeveel plezier onze kleinkinderen kunnen hebben met stichting JWL”

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers

Zou jij ons graag willen helpen met leuke activiteiten met de kids? Wat gezellig!
Schrijf je in als vrijwilliger voor Stichting Jeugd en Welzijn Leiden.