Binnenkort meer info…

Vanaf medio September is stichting Jeugd en Welzijn van plan om in samenwerking met (SKJ-geregistreerde) professionals kleinschalig logeeropvang voor kinderen met Autisme, ADHD en/of gerelateerde ontwikkelingsstoornissen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar (afhankelijk van wat passend is in de groep) te organiseren. Een weekend waarin de kinderen zich geborgen, gehoord en gezien voelen. Een plek waar de kinderen sociale vaardigheden verder kunnen ontwikkelen en in contact kunnen zijn met leeftijdsgenoten. Daarnaast worden ouders/verzorgen ontlast van de soms zware taak rondom hun speciale, zorg-intensieve kind(eren)

Alle kinderen krijgen zowel specialistische- individuele begeleiding als groepsbegeleiding. Ieder kind heeft zijn/haar eigen zorgplan met individuele doelen, waar de begeleiding samen met het kind gedurende het weekend of de vakantie aan werkt. Met de ouders/verzorgers wordt tijdens het intakegesprek overlegd op welke vlakken ondersteuning gewenst is, maar ook voorafgaand aan ieder verblijf vindt afstemming plaats over eventuele knelpunten die op dat moment spelen.

De logeerweekenden kunnen vanuit PGB gefinancierd worden, dit kan via jeugdzorg of via de gemeente.

Wanneer de plannen definitief doorgang krijgen, zal dat hier vermeld worden.